Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
Kontakt


Geofoto d.o.o.

• Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb
• Tel. +385 1 66 80 111
• Fax.+385 1 66 80 112
• E-mail: geofoto@geofoto.hr

b

Satelitske snimke

Daljinsko pronicanje (istraživanje) je vještina, znanost i tehnologija prikupljanja i interpretacije informacija o udaljenim objektima bez fizičkog dodira s objektom. Helikopteri, zrakoplovi, sateliti i svemirske sonde su uobičajene platforme, a kamere, senzori i laseri uobičajena oprema za opažanja kod daljinskih istraživanja. Udaljenosti do objekata mogu biti od nekoliko stotina metara do nekoliko tisuća kilometara.

 

Neke od prednosti daljinskog pronicanja pred ostalim metodama prikupljanja prostornih podataka su:

 • Jedinstvena perspektiva koja omogućuje proučavanje velikih područja te brzo i ekonomično prikupljanje informacija,

 • Oprema koja može registrirati elektromagnetska zračenja i izvan pojasa vidljive svjetlosti,

 • Globalno praćenje iz gotovo svih dijelova Zemlje, omogućavajući proučavanje dalekih, nedostupnih i opasnih mjesta.

Zbog svojih detekcijskih karakteristika daljinsko pronicanje primjenjuje se u svrhu kartiranja prostornih objekata, u programima zaštite od elementarnih nepogoda, u domeni zaštite okoliša i upravljanja prirodnim resursima, prostornom uređenju. Daljinsko istraživanje primjenu je našlo i u poljoprivredi za identifikaciju zasađenih nasada i njihova zdravlja te kontroli poljoprivrednih poticaja. Tehnologija daljinskih pronicanja primjenjuje se i u šumarstvu s ciljem izrade globalne nacionalne inventarizacije šumskih resursa ali ujedno i u procesima praćenja zdravlja i statusa šuma. Rezultati obrade satelitskih snimaka nalaze veliku primjenu i u energetici, telekomunikaciji, meteorologiji, arheologiji ali i u vojne svrhe.

 

Uz aerosnimanje i zračno lasersko skeniranje (LiDAR) Geofoto je svoju ponudu, u okivru daljinskih istraživanja, proširio i na satelitsku tehnologiju, odnosno na nabavu i obradu satelitskih snimaka u okviru ugovora o zastupništvu. Potpisivanjem ugovora o partnerstvu sa tvrtkom e-GEOS, Geofoto je postao ovlašteni zastupnik satelitskih snimaka sljedećih satelita: GeoEye, IKONOS, QuickBird, WorldView 1 i 2, Cosmo-SkyMed, Landsat, ERS 1-2 SAR, ENVISAT ASTAR, ALOS, Radarsat 1 i 2.

 

U ponudi satelitskih slikovnih izvornika i prema specifikaciji primjene, Geofoto zastupa pasivne i aktivne senzore.

 • Pasivni - detektiraju prirodno sunčevo emitirano ili reflektirano elektomagnetsko zračenje,

 • Aktivni - detektiraju reflektirano elektormagnetsko zračenje koje su sami proizveli, npr. radar.

Glavne karakteristike senzora satelita na osnovu kojih se odabire pojedinačna primjena senzora prema specifikacijama očekivanih rezultata odnose se na:

 • Prostornu rezoluciju – mogućnost otkrivanja najmanjeg prostornog objekta na površini Zemlje (od 0.48m do 1km),

 • Spektralnu rezoluciju – frekventni raspon elektromagnetske energije koju registrira senzor što rezultira pankromatskim, multispektralnim ili hiperspektralnim snimcima,

 • Radiometrijsku rezoluciju – osjetljivost senzora na detektiranje nivoa svjetlosti (blještavila i sjene),

 • Vremensku rezoluciju – vremenski interval između dva uzastopna snimka nad istim područjem i

 • Položajnu točnost.

Satelitske snimke sadrže brojne informacije koje ljudsko oko ne može percipirati, te nije neobično postojanje skeptičnosti prema mogućnostima njihove primjene. Za interpretaciju satelitskih snimaka potreban je specijalizirani programski alat i tim stručnjaka koji posjeduje znanje za cjelokupni postupak realizacije projekta, od odabira vrste i tipa satelitskog snimka, preko prikupljanje terenskih podataka, pa do izrade kompletnih podatkovnih rješenja kao što su:

 • Digitalne ortofoto karte mjerila 1:5000 i sitnije,

 • Digitalni model reljefa,

 • Tematske karte čiji je sadržaj dobiven metodama polu-automatske i automatske klasifikacije te kartiranjem ili vektorizacijom,

 • Digitalne baze podataka (integracija sa ostalim prostornim podacima u informatičke sustave),

 • Izrada aplikacija temeljenih na karakteristikama satelitskih izvornika (detekcija promjena, praćenje stanja, izračun volumena…).


Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.