Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
Kontakt


Geofoto d.o.o.

• Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb
• Tel. +385 1 66 80 111
• Fax.+385 1 66 80 112
• E-mail: geofoto@geofoto.hr

b

Reference

 • Projekt Crna Gora, LIDAR, aerofotogrametrijsko snimanje, digitalni model reljefa i izrada digitalnog ortofora Republike Crne Gore, Statens Kartverk, 2010.
 • Projekt Danska, aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalnog ortofota otoka Fyn, Državna uprava za katastar i geodeziju Kraljevine Danske, 2010.
 • Projekt LPIS, inicijalna vektorizacija poljoprivrednih površina, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009.
 • Projekt LPIS, Izrada digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1 : 5 000, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009.
 • Projekt Zagreb 3D, izrada virtualnog grada i makete, Grad Zagreb, 2009.
 • Projekt PHARE, vektorizacija, standardizacija, reambulacija, harmoizacija, Državna geodetska uprava, 2008.
 • VEKTORIA, softversko rješenje za katastarske urede i instalacija licenci, DGU, 2008.
 • Projekt LEON, aerosnimanje i izrada digitalnog ortofota za čitavo područje pokrajine Leon u Nikaragvi, MCA, 2008.
 • Aerosnimanje i izrada digitalnog ortofota područja čitave Republike Albanije, ALUIZNI, 2007.
 • GIS katastra vodova grada Rijeke, Grad Rijeka, 2007. – 2008.
 • Projekt Moldova Orthophoto 2007, aerosnimanje i izrada DOF-a čitavog područja Moldavije, 2007.
 • Izrada digitalnog ortofota proizvodnih polja INA Naftaplina, 2007.
 • GIS općine Bihać, 2006. – 2008.
 • Aerosnimanje i izrada digitalnog ortofota JANAF-a, 2006.
 • CROMAC MIS – izrada minskog informacijskog sustava za HCR, 2004. – 2008.
 • Izradba i uspostava CROTIS-a, Topografsko-informacijskog sustava Republike Hrvatske, 2001.
 • VoGIS (Vojni geoinformacijski sustav Republike Hrvatske), MORH, 2004. – 2009.
 • Zračno snimanje Bosne i Hercegovine za Zavod za vodoprivredu Sarajevo, Federacija BiH, 2002.
 • Zračno snimanje u mjerilu 1:4000 i izrada digitalnog ortofota 1:500 Rafinerije nafte Sisak, 2002.
 • Kreiranje i uspostava hrvatske kartografske baze
 • Kreiranje i uspostava hrvatske katastarske baze
 • Partner pri realizaciji Hrvatsko-norveškog geoinformacijskog Projekta CRONO GIP, uspostava topografske baze i uspostave topografske baze i sustava kontrole kvalitete TK25, DOF5 i TBP, 2003.
 • GUP grada Zagreba – aerosnimanje i stalna GIS podrška, 1996. – 2008.
 • Pilot projekt GIS-a Policijske uprave zagrebačke, 2004.
 • Stalni support pri skeniranju i vektorizaciji Državnoj Geodetskoj Upravi i područnim uredima za katastar
 • Stalni support pri skeniranju Republičkom geodetskom zavodu Republike Srbije
 • Stalni support pri skeniranju Hrvatskom centru za razminiranje
 • Izrada topografskih karata u mjerilu 1 : 25 000 za Državnu geodetsku upravu, od 1996.
 • Službeni DOF5 za Državnu geodetsku upravu
 • GIS plinovoda za PlinaCRO
 • Stalna ciklična snimanja iz zraka Republike Hrvatske od 1997. u mjerilu 1 : 20 000, za Državnu geodetsku upravu
 • Grad Labin, GTZ Njemačka, istraživački projekt za poboljšanje katastarske izmjere
 • Digitalni ortofoto Hrvatske, CARDS projekt, 1150 listova u mjerilu 1 : 5 000
 • Abidjan, katastarska izmjera
 • BENGARVILLE, Obala Bjelokosti, aerosnimanje i katastarska izmjera
 • DUBINO, Italija, 3D model
 • Voli TICINO, aerosnimanje, Švicarska
 • BALATON, više aerosnimanja, Mađarska

Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.