Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij

Topografske baze podataka

...

U geoinformacijskim sustavima, topografski su podaci zamijenili kartografske materijale koji su se koristili u klasičnim, manualnim sustavima. Topografski podaci u bazi se pohranjuju u vektorskim i rasterskim oblicima, prema unaprijed izrađenom modelu podataka.

Pri izradi topografskih baza važno je poštivati standardni okvir CROTIS - Hrvatski topografski informacijski sustav u domeni prostornih podataka, kojim se daju osnovna i detaljna rješenja prostornog informacijskog sustava kroz modele podataka, metode prikupljanja i obrade podataka, određivanje metoda i parametara za ocjenu kvalitete podataka, topološke relacije te metode i standarde za razmjenu podataka. Izgrađeni standardni okvir CROTIS usklađen je s ISO (International Standards Organisation) i CEN (Comité Européen de Normalisation) kompatibilnim normama u domeni geoinformacijskih sustava.

Četvrtak, 07.01.2010. u 09:48

3d modeli gradova

3D model grada je digitalni prikaz zemljine površine i pripadajućih izgrađenih objekata na području grada. Najčešće se dijele prema stupnju detaljosti prikaza objekata, što se označava kraticom LoD (eng. Level of Detail). Model koji objekte prikazuje pravokutnim blokovima bez strukture krovova nosit će oznaku LoD1, dok će model koji ima ima oznaku LoD4 prikazivati sve detalje fasada i krovova, kao i unutrašnjost objekata.

Tvrtka Geofoto za izradu 3D modela gradova koristi CityGRID – programski sustav za prikaz i upravljanje prostornim podacima urbanih područja tj. gradova. 3D modeli zgrada, kako ih mi izrađujemo, nastaju na temelju fotogrametrijskog kartiranja krovova i digitalnog modela reljefa. Na temelju tih podataka dobivaju se plohe krovova, fasada i terena, koje zajedno čine 3D model grada. Za vizualizaciju terena koristi se istinski ortofoto, dok je teksture krovova moguće dobiti neposredno i iz aerofotogrametrijskih snimaka. Ovi procesi izrade i vizualizacije 3D modela su u potpunosti automatizirani.

Važno je istaknuti da su svi podaci koji čine 3D model gradova (linije, plohe i snimci) pohranjeni u bazama podataka što omogućuje ne samo vizualizaciju nego i efikasno održavanje i upravljanje prostornim podacima. Tako izgrađeni 3D modeli su prikladni za najširi krug korisnika, od investitora i izvođača koji žele prikazati svoje projekte i zamisli inkorporirane u postojeći urbani okoliš, do različitih tijela gradske uprave koja vode brigu o prostornom planiranju, ekologiji, upravljanju kriznim situacijama itd.

Osim što znamo kako urbani prostor preseliti u virtualnu stvarnost, razvili i reverzibilni proces – izradu maketa gradova ili njihovih dijelova koristeći najnoviju tehnologiju 3D ispisa. Posjedujemo dva 3D printera Zcorp. Z510 Spectrum kojima možemo brzo i precizno izraditi makete 3D modela gradova ili njihovih dijelova u različitim mjerilima i to u boji s rezolucijom ispisa od 600 dpi-a.

Četvrtak, 07.01.2010. u 09:47

Digitalni ortofoto

...

Digitalni ortofoto prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Fotografija krajolika pruža obilje informacija, a razumljivija je od klasičnih vektorskih karata. Digitalni ortofoto geometrijski je ispravljena fotografija u digitalnom zapisu, nastala kao rezultat računskog prevođenja digitalnih snimaka iz centralne u ortogonalnu projekciju. Na taj način dobiva se plan, po izgledu fotografski, a po geometrijskim karakteristikama podudaran klasičnoj geodetskoj izmjeri.

Ortofoto je praktički ortogonalna projekcija snimljenog zemljišta i time objedinjuje prednosti klasičnoga geodetskog plana i fotoplana. Ispravljena fotografija osnova je za kartu u fotografskom obliku - ortofotokartu, za čiju konačnu primjenu treba biti dopunjena opisom i signaturama.

Postupak računanja digitalnog ortofota može se podijeliti na geometrijsko i tonsko ispravljanje digitalne skenirane slike. Prvi dio obuhvaća ispravljanje pogreške mjerila i perspektivne deformacije, a drugi se odnosi na otklanjanje nejednakosti u intenzitetu zacrnjenja.

Generalno, ortofoto se izrađuje u kraćem vremenu nego vektorske karte i nekoliko je puta jeftiniji. Najčešća mjerila analognih ortofota su 1:5000, 1:2000 i 1:1000. U digitalnom obliku ortofoto se obrađuje na različitim informatičkim infrastrukturama. Prikaz mjerila može se mijenjati, a slikom manipulirati. Kvaliteta ortofota može se poboljšati digitalnom obradom, promjenom gustoće, kontrasta, izoštravanjem, filtriranjem i slično. Zbog mnogih prednosti i mogućnosti brze izrade, digitalni ortofoto nametnuo se kao važna osnova za prostorno urbanističko planiranje, te ustroj geoinformacijskih sustava.

U posljednje vrijeme sve se više radi tzv. Istinski ortofoto (True ortho) u kojem svi izgrađeni objekti nisu projicirani na teren, već su pri ortorektifikaciji uzeti u obzir i podaci o njihovim visinama. Na taj su način objekti prostorno ispravno prikazivani: krovovi objekata se nalaze točno iznad temelja, bez prikazivanja bočnih zidova i prekrivanja okolnog područja.

U svrhu izrade Istinskog ortofota prikupljen je i trodimenzionalni model zgrada. Isti je prikupljen fotogrametrijskim kartiranjem elemenata krovova (strehe, sljemena, krovni prozori, dimnjaci...), te osim izrade Istinskog ortofota, omogućava i virtualnu vizualizaciju urbanih područja

Četvrtak, 07.01.2010. u 09:42

Digitalni model reljefa

...

Prikupljanje podataka za izradu Digitalnog modela reljefa (DMR) izvode se 3D fotogrametrijskim kartiranjem iz zračnih snimaka (stereoparova) prema načelima CROTISa (Hrvatskog topografskog informacijskog sustava) odnosno specifikacija od strane DGU razvijenih u sklopu CRONO-GIP projekta. Prikupljanje podataka za izradu DMR-a izvodi se i po zahtjevima naručitelja. Gustoća podataka se prilagođava specifičnim potrebama projekta.

Osnovna struktura podataka DMR-a po CROTIS-u je: prijelomnice: 3D linije kao što su rubovi izgrađenih objekata, prometnica, vodotoka, usjeci, nasipi i svi ostali izraženi lomovi reljefa; linije oblika: 3D linije koje predstavljaju blage promjene na reljefu; pojedinačne markantne točke: najvišlja i najniža mjesta, kote pojedinačne točke koje opisuju reljef kao dopuna gore spomenutim 3D linijama, najčešće na neravnomjernom razmaku.

Podaci DMR-a predstavljaju ulazne podatke za izračunavanje samog Digitalnog modela visina koji ovisi o informatičkoj infrastrukturi. Za jednostavnije namjene kreiraju se rasterski Digitalni modeli visina zadane gustoće, odnosno razmaka među interpoliranim točkama, a za složenije i po visinskoj točnosti zahtjevnije namjene potrebno je koristiti tehnologiju koja zadržava ulazne vektorske podatke kao nepromjenjive veličine. Mreža nepravilnih trokuta TIN primjer je takvog modela reljefa.

U Geofotu, digitalni modeli visina se koriste kao osnova za visinski prikaz izohipsama i kotama na topografskim kartama, kao jedan od ulaznih podataka za izradu digitalnog ortofota, kao cjelokupni proizvod po specifikacijama DGU, te u raznim GIS analizama i 3D prikazima.

Utorak, 05.01.2010. u 16:37

Aerofotogrametrijske snimke

Aerofotogrametrijske snimke nastaju kao rezultat snimanja iz zraka kamerama posebno konstruiranim za tu namjenu, a u upotrebi su dvije digitalne kamere (VEXCEL UltraCam X i VEXCEL UltraCam Xp) velikog formata na film, koje prikupljaju snimke direktnim zapisom u digitalnom obliku. Kamere se pričvršćuju na posebna žiroskopski stabilizirana postolja iznad otvora na podu zrakoplova. Upravljanje radom samih kamera pod kontrolom je navigacijskih GPS i Inercijalnih sustava.

Geometrijska točnost mjernih kamera, koje zbog toga i nazivaju fotogrametrijskim, od izuzetne je važnosti, stoga se provodi redovita kalibracija svake dvije godine. Ovisno o namjeni, aerofotogrametrijske snimke se prikupljaju s raznim visina leta iznad terena, odnosno u raznim rezolucijama, tzv. Ground Sampling Distance (GSD) – veličina pixela na zemlji. U upotrebi su najčešće rezolucije od 7, 20 i 35 cm GSD. Istovremeno se bilježi vidljivi (pankromatski) dio spektra te RGB boje (crvena-zelenaplava) i blisko infracrveni spektar (Near InfraRed - NIR).

Mogućnosti upotrebe aerofotogrametrijskih snimki su velike. Za geodetske namjene kao osnova za katastarsku izmjeru, prikupljanje podataka za digitalni model reljefa, fotogrametrijsku izmjeru za uspostavu i održavanje topografske baze podataka, proizvodnju digitalnog ortofota različitih mjerila, obnavljanje topografskih baza, izradu Hrvatske osnovne karte HOK5, Topografske karte u mjerilu 1:25.000 i vojnih topografskih karata.

Ciklično snimanje idealan je način nadzora prostora, a interpretacijom snimki se intenzivno koriste u geologiji, pedologiji, hidrologiji, geomorfologiji, poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti okoliša, prostornom planiranju i arheologiji.

Utorak, 05.01.2010. u 16:34
 •  
 •  >> 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  > 
 •  >> 
 •  


Stranica 4 od 5


Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.