Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij

Snimanje iz zraka termalnom kamerom

Snimanjem iz zraka termalnom kamerom, tj. termografskim snimanjem intenziteta toplinskog zračenja u infracrvenom području izvode se mjerenja čiji su rezultati termogrami iz kojih se interpretacijom dobivaju informacije o raspodjeli temperature po površini promatranih objekata. tj. emisija toplinske energije.

Specifičnost snimanja iz zraka jest u tome što se u kratkom vremenu (snimanje traje unutar nekoliko dana) i s malim financijskim ulaganjem dobivaju mjerene vrijednosti velikog područja, velike gustoće i velike pouzdanosti.

Problemi koje je moguće otkriti termografskim snimanjem su: neispravnosti ili nepostojanje toplinske izolacije, vlaga u konstrukciji, zagađenost voda i tla, nehomogenosti materijala bilo koje građevine ili objekta, detekcija šumskih požara, monitoring deponija otpada, poljoprivrednih usjeva i dr.

Posebnu važnost ova tehnologija ima u:

-           sustavima distribucije toplinske energije (parovod, toplovod) kod kojih se termogramima uočavaju podzemna ispuštanja i varijacije u toplinskoj izolaciji, te

-          zgradarstvu, gdje se temeljem očitanih podataka klasificiraju zgrade jednog naselja u odnosu na vertikalnu emisiju toplinske energije čime se pomaže građanima, industrijskom sektoru kao i tijelima državne i lokalne uprave da uoče problematične objekte te potaknu i fokusiraju investiranje u poboljšanje termičke izolacije. To će rezultirati direktnim smanjenjem utrošene energije, smanjenjem zagađivanja okoliša te smanjenjem troškova za grijanje.

Snimanja se uglavnom provode u zimskim danima, kada je grijanje maksimalno, u večernjim ili ranojutarnjim satima. Rezultat snimanja su nizovi snimaka koji se geodetskom obradom i transformacijama prevode u jedinstvenu termalnu ortofoto snimku georeferenciranu u državnom koordinatnom sustavu.

Termalno snimanje se izvodi IGI DigiTHERM kamerom koja proizvodi snimke prostorne rezolucije od 30 cm na više. Raspon mjerenih temperatura može biti od -40 °C do 120 °C s termalnom rezolucijom od 0.05K.
Ponedjeljak, 26.11.2012. u 16:56

Skeneri velikog formata

Najveći skeneri za sakupljanje najmanjih detalja! Vjerojatno nikada niste vidjeli veći skener od KartoScan FB VLS na svijetu. Posebno napravljen za skeniranje J-velicine inženjerske nacrte, omogućuje površinu skeniranja 4900mm x 1820mm. Kako KartoScan FB VLS koristi jednaku tehnologiju sakupljanja kao njegova mlađa inačica (FB V), zajedno predstavljaju najnaprednije i precizne uređaje za sakupljanje podataka u domeni obrade slikovnih prikaza. Koriste varijabilnu optičku rezoluciju, koja omogućuje odnos jedan prema jedan piksela originala i piksela na CCD-u.

Sken centar Geofoto Scandinavije u Oslu pruža usluge skeniranja na FB V i FB VLS.

Srijeda, 16.03.2011. u 19:01

MineCap

Ovaj proizvod namijenjen je interaktivnoj digitalizaciji informacija s karte i izradu vektorskih podataka. Pretpostavlja se da je karta već skenirana. Slika mora biti TIFF datoteka, te može biti u boji, nijansama sive boje ili binarna. Slika služi kao pozadina za interaktivnu digitalizaciju.

MineCap je konfigurabilan opći digitalizacijski alat. Korisnik može definirati tematske cjeline i atribute za digitalizaciju. Tematske cjeline mogu se generalizirati u smislu točkastih objekata (trigonometrijske točke), krivuljnih objekata (ceste), područnih objekata (jezera). Posebna tematska cjelina su tekstovni objekti. Uz tematsku cjelinu može postojati skup atributa, također poznat kao pridružene informacije uz objekt. Korisnik može interaktivno dodavati vrijednosti atributa. Digitaliziran vektorski objekti i njihovi pridruženi atributi eksportirat će se u standardne formate koje poznaju GIS sustavi.

Srijeda, 16.03.2011. u 18:50

HydroCap® 4.0

"Sigurnost ispod površine"

Ručna konverzija dubinskih mjerenja (sondiranja) iz hidrografskih karata oduzima puno vremena uz vjerojatnost pogrješaka. U sklopu zajedničkoga četverogodišnjega programa istraživanja i razvitka, Geofoto Scandinavia, Norveška Hidrografska služba i Norveški Fond za regionalni razvitak ustanovili su učinkovit i točan postupak za konverziju hidrografskih karata.

Karta, čovjek i stroj. U ProCapturinoj filozofiji presudan je istinski savez između čovjeka i stroja. Rezultati automatskih procesa prezentiraju se operateru na način koji omogućava lako uočavanje pogrješaka. Svi rezultati moraju biti vezani za konkretne karakteristike u izvornome rasteru, osiguravajući obuhvat cijele karte. HydroCap® omogućava konverziju krivulja i simbola; međutim, glavno je težište na brojevima. Izvanredno precizno optičko prepoznavanje znakova bilježi čak i rukom pisane brojke izuzetno kvalitetno. Ugrađene kontrolne funkcije eliminiraju ljudske pogrješke u susljednim konverzijama.

Pozicioniranje i konfigurabilnost

Geografske pozicije brojeva i simbola automatski se izvode iz rasterske slike, dajući točan i predvidiv položaj točaka za sve objekte. Kako su parametri kreiranih objekata konfigurabilni, klijenti mogu izraditi vlastitu biblioteku parametarskih skupova za različite načine pisanja. Učinkovitost bez kompromitiranja kvalitete.

Mi u ProCapturi smatramo da je 100%-tna točnost ostvariva i priuštiva, čak i kad proizvodnju osigurava skupi ljudski rad. Ispitivanja su pokazala da se vrijeme potrebno za digitalizaciju pomorske karte s izmjerom može smanjiti za 50% korištenjem ProCapturinog HydroCap®-a. Uz to, eliminiraju se skupe eksterne kontrole kvalitete .

Srijeda, 16.03.2011. u 18:49

TopoCap® 3.5

"Sve u jednom"

S ovim proizvodom možete digitalizirati podatke za konture, vodene površine i situacije iz topoloških karata u GIS objekte. Postupak je poluautomatski s nizom automatskih funkcija koje vaš pristup čine superiornim tradicionalnoj digitalizaciji. Proces nadzire operater koji u bilo kojemu trenutku može kontrolirati rezultate i obaviti korekcije. Proces također otkriva nedosljednosti u izvorniku. TopoCap® minimalizira mogućnost unosa pogrješki te daje točne i kvalitetne podatke za uporabu u bilo kojemu GIS-u.

Karta, čovjek i stroj. U ProCapturinoj filozofiji presudan je istinski savez između čovjeka i stroja. Rezultati automatskih procesa prezentiraju se operateru na način koji omogućava lako uočavanje pogrješaka. Svi rezultati moraju biti vezani za konkretne karakteristike u izvornome rasteru, osiguravajući obuhvat cijele karte. TopoCap® omogućava konverziju 3 sloja: konturnih crta, vodenih površina i situacija (crni sloj)

Srijeda, 16.03.2011. u 18:48
 •  
 •  >> 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  > 
 •  >> 
 •  


Stranica 1 od 5


Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.