Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
Kontakt


Geofoto d.o.o.

• Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb
• Tel. +385 1 66 80 111
• Fax.+385 1 66 80 112
• E-mail: geofoto@geofoto.hr

b

LiDAR - LiteMapper 6800-400

Lasersko skeniranje iz zraka predstavlja jednu od najučinkovitijih metoda prikupljanja velike količine raznovrsnih prostornih informacija u relativno kratkom vremenu.

LIDAR je skraćenica od LIght Detecting And Ranging. Instaliran u helikopter ili zrakoplov, LIDAR sustav koristi blisko-infracrveni dio elektro-magnetskog spektra (1064 nm) za aktivno prikupljanje podataka, danju ili noću, u sjeni, ali i u uvjetima slabije vidljivosti (npr. pod oblacima). Koristeći automatske i polu-automatske tehnike filtriranja podataka moguće je iz izvornih podataka kreirati nekoliko proizvoda: digitalni model reljefa (DMR), digitalni model vegetacije, digitalni model površine (DSM).

Geofoto koristi IGI LiteMapper 6800-400 - sustav za lasersko skeniranje iz zraka. Sustav se sastoji od laserskog skenera Riegl LMS 680i, uređaja za navigaciju IGI CCNS4 i IGI GPS/IMU uređaja.

Osnovne karakteristike IGI LiteMapper 6800-400:

Minimalna daljina skeniranja: 30m
Maksimalna daljina skeniranja: 3000m
Točnost (SD, 1 sigma na 250m): 20mm
Frekvencija laserskog impulsa: varijabilna, do 400 kHz
Efektivna mjerna frekvencija: do 266 kHz pri obuhvatu od 60°
Laserska valna duljina: blisko infracrvena
Mehanizam za skeniranje: rotirajuće poligonsko zrcalo
Način skeniranja (pattern): paralelne linije
Brzina skeniranja: 10-200 linija/s

Točaka po m²:

1 - 10

Način rada:

 • emitira se impuls laserske svjetlosti uz precizno bilježenje vremena
 • detektira se refleksija tog impulsa od objekta uz precizno bilježenje vremena
 • koristeći konstantnu brzinu svjetlosti vremenska razlika između emitiranja i reflektiranja koristi se za računanje direktne udaljenosti između senzora i objekta
 • uz pomoć vrlo točnog položaja senzora dobivenog iz satelitske navigacije (GPS - Global positional system) i orijentacije senzora dobivene iz inercijalne jedinice (IMU – inertial measurement unit) izračunavaju se pravokutne XYZ koordinate točaka reflektirajuće površine.

Primjene:

 • Snimanje koridora - LIDAR podaci nadopunjuju standardnu geodetsku i aerofotogrametrijsku izmjeru pri planiranju novih prometnih koridora
  • Autoceste / željezničke pruge / zračne luke/električni vodovi
 • Upravljanje rizičnim područjima - LIDAR podaci omogućuju analizu poplavama ugroženih područja
  • zaštita
  • vizualizacija
 • 3D modeli gradova - LIDAR podaci mogu se korstiti za izradu DSM-a koji uključuju izgrađene objekte s mogučnošću klasifikacije podataka na površinu (tlo), vegetaciju i zgrade
  • urbanizam
  • upravljanje otpadom
  • planiranje ruta (promet)
  • katastarska registracija (stabla, zgrade)
  • turizam
 • Šume - LIDAR podaci se mogu upotrijebiti za procjenu visina drveća, biomase šuma, volumena debla
  • visina krošnji
  • segmentacija pojedinačnih stabala
  • klasifikacija
  • određivanje površine terena ispod drveća
 • Otvoreni rudnici, arheologija, primijenjena istraživanja

Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.