Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
Kontakt


Geofoto d.o.o.

• Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb
• Tel. +385 1 66 80 111
• Fax.+385 1 66 80 112
• E-mail: geofoto@geofoto.hr

b

Geoinformacijski sustavi

...

Geoinformacijski sustav (GIS) je računalno podržan informacijski sustav koji se koristi za digitalni prikaz i analizu geografskih objekata i događaja koji se nad njima odvijaju.

GIS integrira prostorne i druge vrste podataka unutar poznate strukture baze podataka i pruža programske alate i funkcije koji se mogu koristiti u obradi i prikazivanju geografskih objekata. Većina GIS-ova su grafički orijentirani, s mogućnostima prikaza i dizajniranja raznih formi, od karata, snimaka i 3D prikaza do grafova, histograma i rezultata statističkih istraživanja. Pored toga, integrirana struktura podataka i standardizirani alati GIS-a povećavaju mogućnosti podrške pri istraživanju podataka, međusobnom uspoređivanju podataka, prostornih i vremenskih proučavanja, preklapanja i još kompleksnijih analiza višestrukih skupova podataka u prostoru i vremenu. GIS je radno okruženje koje prezentira filozofiju analitike koja je uspostavljena kombiniranjem geografskih podataka i informacija (u bazi podataka) i organiziranog skupa alata za upravljanje, analizu, istraživanje i opisno modeliranje. Od posebnog su značaja prednosti koje GIS metode daju u procjenjivanju kvalitete i analiziranju podataka, kao i za deriviranje korisnih informacija iz statično modeliranih podataka.

Osnovne komponente GIS-a su:

  • ljudi, informatičari, eksperti iz različitih stručnih područja, GIS operatori, GIS analitičari, programeri aplikacija;
  • podaci, koji mogu biti prostorni ili atributni;
  • strojna oprema, uključujući računala, mreže, uređaje za digitalizaciju podataka, uređaje za vizualizaciju, komunikaciju itd.;
  • programska oprema, koja izvodi pohranu, pronalaženje, analizu, izvješćivanje i komunikaciju.

Posebno mjesto u programskoj opremi čini sustav za upravljanje bazama podataka. Prednosti baza podataka uključuju dijeljenje informacija u cilju smanjivanja redundancija, što poboljšava kvalitetu i integritet baze podataka i omogućuje lakše održavanje. Baza podataka sadržava jednu ili više datoteka strukturiranih po određenim pravilima uz pomoć sustava za upravljanje bazama podataka (DataBase Management System - DBMS) koji i pristupa tim datotekama. Prednosti baza podataka i DBMS-a su višestruke: pohrana podataka na jednom mjestu, podaci su strukturirani i standardizirani, podaci iz različitih izvora mogu se spajati i koristiti sinkrono, pristup podacima je brz, podaci su dostupni mnogim korisnicima, itd.
Ukratko, GIS smatramo alatom za pomoć u donošenju odluka i upravljanje informacijama koje promatramo s prostornog aspekta. Pri modeliranju i implementaciji geoinformacijskih sustava, koriste se norme i standardi ISO TO 211 i OGC.

Objedinjeni informacijski sustav katastra komunalne infrastrukture

Objedinjeni informacijski sustav katastra komunalne infrastrukture (UC-IIS) jedan je od strateških informatičkih projekata za Geofoto. Implementacijom UC-IIS Geofoto je postao predvodnikom na području upisa, održavanja i razmjene podataka iz katastra komunalne infrastrukture. Implementacijom projekta UC-IIS, Geofoto je u potpunosti objedinio prostorne i atributivne podatke kompleksa komunalne infrastrukture. Tijekom ostvarivanja projekta, s gledišta informatičke tehnologije Gradu Rijeci (krajnjemu korisniku) omogućeno je transparentno povezivanje i integracija sa svim komunalnim poduzećima na tom prostoru bez obzira na njihov hardver, softver i podatkovne formate te sadržaje koje ona koriste.

Tijekom ostvarivanja projekta UC-IIS Geofoto je izradio i primijenio cjelovit spektar tehnologija za prikaz i manipulaciju podataka. Kao jedinstven proizvod na informatičkom GIS tržištu za komunalnu infrastrukturu, Geofoto je izradio proizvod Pragma zasnovan na spoju eminentnih i provjerenih Microsoftovih i Intergraphovih tehnologija. Korištenjem Oracleove baze podataka kao “najbolje u klasi” za prostorne podatke, Geofoto je stvorio mogućnost za funkciju transparentnog i promptnog ažuriranja podataka.

Osim pružanja najvažnijih funkcija krajnjemu korisniku za razmjenu objedinjenih prostornih podataka sa zainteresiranim strankama (razna komunalna poduzeća), Geofoto je krajnjemu korisniku pružio i nove mogućnosti za daljnju izgradnju i proširivanje projekta UC-IIS za zadovoljenje novih zahtjeva koje pretpostavljaju (ali se na njih ne ograničavaju) najnoviji standardi i propisi na području sustava za katastre komunalne infrastrukture.

Tim pristupom i primjenom najnaprednijih tehnologija Geofoto osigurava dugotrajno partnerstvo/odnose s krajnjim korisnikom odnosno korisnicima.


Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.