Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
Kontakt


Geofoto d.o.o.

• Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb
• Tel. +385 1 66 80 111
• Fax.+385 1 66 80 112
• E-mail: geofoto@geofoto.hr

b

Generalni urbanistički plan

...

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom.

Pri tome, Odjel za prostorno uređenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, kumunalne poslove i promet izdaje akte kojima se u odnosu na važeće dokumente prostornog uređenja utvrđuju prostorne mogućnosti gradnje građevina, te kojima se omogućuje parcelacija zemljišta unutar i izvan granica građevinskog područja.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN Grada Zagreba  utvrđuje temeljnu oragnizaciju prostora, zaštitu prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjenu površina s prijedlogom uvjeta i mjere njihova uređenja, za područje od oko 220 km2 i obuhvaća uže gradsko područje između medvedničke šume i zagrebačke obilaznice, uključujući i njegovo povijesno središte.

Generalni urbanistički plan Sesveta utvrđuje temeljnu organizaciju prostora, zaštitu prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjenu površina s prijedlogom uvjeta i mjere njihova uređenja.

Geofoto je za naručitelja, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba radio geinformatičku i kartografsku obradu GUP-a Grada Zagreba i Sesveta.


Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.