Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
Kontakt


Geofoto d.o.o.

• Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb
• Tel. +385 1 66 80 111
• Fax.+385 1 66 80 112
• E-mail: geofoto@geofoto.hr

b

Digitalni ortofoto

...

Digitalni ortofoto prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Fotografija krajolika pruža obilje informacija, a razumljivija je od klasičnih vektorskih karata. Digitalni ortofoto geometrijski je ispravljena fotografija u digitalnom zapisu, nastala kao rezultat računskog prevođenja digitalnih snimaka iz centralne u ortogonalnu projekciju. Na taj način dobiva se plan, po izgledu fotografski, a po geometrijskim karakteristikama podudaran klasičnoj geodetskoj izmjeri.

Ortofoto je praktički ortogonalna projekcija snimljenog zemljišta i time objedinjuje prednosti klasičnoga geodetskog plana i fotoplana. Ispravljena fotografija osnova je za kartu u fotografskom obliku - ortofotokartu, za čiju konačnu primjenu treba biti dopunjena opisom i signaturama.

Postupak računanja digitalnog ortofota može se podijeliti na geometrijsko i tonsko ispravljanje digitalne skenirane slike. Prvi dio obuhvaća ispravljanje pogreške mjerila i perspektivne deformacije, a drugi se odnosi na otklanjanje nejednakosti u intenzitetu zacrnjenja.

Generalno, ortofoto se izrađuje u kraćem vremenu nego vektorske karte i nekoliko je puta jeftiniji. Najčešća mjerila analognih ortofota su 1:5000, 1:2000 i 1:1000. U digitalnom obliku ortofoto se obrađuje na različitim informatičkim infrastrukturama. Prikaz mjerila može se mijenjati, a slikom manipulirati. Kvaliteta ortofota može se poboljšati digitalnom obradom, promjenom gustoće, kontrasta, izoštravanjem, filtriranjem i slično. Zbog mnogih prednosti i mogućnosti brze izrade, digitalni ortofoto nametnuo se kao važna osnova za prostorno urbanističko planiranje, te ustroj geoinformacijskih sustava.

U posljednje vrijeme sve se više radi tzv. Istinski ortofoto (True ortho) u kojem svi izgrađeni objekti nisu projicirani na teren, već su pri ortorektifikaciji uzeti u obzir i podaci o njihovim visinama. Na taj su način objekti prostorno ispravno prikazivani: krovovi objekata se nalaze točno iznad temelja, bez prikazivanja bočnih zidova i prekrivanja okolnog područja.

U svrhu izrade Istinskog ortofota prikupljen je i trodimenzionalni model zgrada. Isti je prikupljen fotogrametrijskim kartiranjem elemenata krovova (strehe, sljemena, krovni prozori, dimnjaci...), te osim izrade Istinskog ortofota, omogućava i virtualnu vizualizaciju urbanih područja


Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.