Geofoto
Hrvatski (HR) English (EN)
Najnovije vijesti
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
 
prikaži / sakrij
Kontakt


Geofoto d.o.o.

• Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb
• Tel. +385 1 66 80 111
• Fax.+385 1 66 80 112
• E-mail: geofoto@geofoto.hr

b

Digitalni model reljefa

...

Prikupljanje podataka za izradu Digitalnog modela reljefa (DMR) izvode se 3D fotogrametrijskim kartiranjem iz zračnih snimaka (stereoparova) prema načelima CROTISa (Hrvatskog topografskog informacijskog sustava) odnosno specifikacija od strane DGU razvijenih u sklopu CRONO-GIP projekta. Prikupljanje podataka za izradu DMR-a izvodi se i po zahtjevima naručitelja. Gustoća podataka se prilagođava specifičnim potrebama projekta.

Osnovna struktura podataka DMR-a po CROTIS-u je: prijelomnice: 3D linije kao što su rubovi izgrađenih objekata, prometnica, vodotoka, usjeci, nasipi i svi ostali izraženi lomovi reljefa; linije oblika: 3D linije koje predstavljaju blage promjene na reljefu; pojedinačne markantne točke: najvišlja i najniža mjesta, kote pojedinačne točke koje opisuju reljef kao dopuna gore spomenutim 3D linijama, najčešće na neravnomjernom razmaku.

Podaci DMR-a predstavljaju ulazne podatke za izračunavanje samog Digitalnog modela visina koji ovisi o informatičkoj infrastrukturi. Za jednostavnije namjene kreiraju se rasterski Digitalni modeli visina zadane gustoće, odnosno razmaka među interpoliranim točkama, a za složenije i po visinskoj točnosti zahtjevnije namjene potrebno je koristiti tehnologiju koja zadržava ulazne vektorske podatke kao nepromjenjive veličine. Mreža nepravilnih trokuta TIN primjer je takvog modela reljefa.

U Geofotu, digitalni modeli visina se koriste kao osnova za visinski prikaz izohipsama i kotama na topografskim kartama, kao jedan od ulaznih podataka za izradu digitalnog ortofota, kao cjelokupni proizvod po specifikacijama DGU, te u raznim GIS analizama i 3D prikazima.


Copyright © 2018 Geofoto Zagreb. Sva prava pridržana.